Banner Services 1

Dịch Vụ Cấp Mã MMSI

MECOM cung cấp các dịch vụ cấp mới mã MMSI, giấy phép đài tàu

Dịch vụ cài đặt thông tin mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải (MMSI) là dịch vụ cung cấp, cài đặt thông tin mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải cho các phương tiện hoạt động trên biển/sông biển.

Mã MMSI là gì?

Mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải (MMSI- Maritime Mobile Service Identity) là một dãy số tự nhiên gồm 9 chữ số do ITU quy định: MIDxxxxxx, trong đó MID là số nhận dạng hàng hải được ấn định cho mỗi quốc gia. MID của Việt Nam là 574.

Các phương tiện hoạt động trên biển/sông biển đều phải trang bị thiết bị vô tuyến điện phù hợp và phải cài đặt mã MMSI vào thiết bị vô tuyến đó.

Mỗi tàu chỉ được cấp một mã MMSI duy nhất.

Mã MMSI hoạt động ra sao?

MMSI cho phép người khai thác tạo một cuộc gọi tự động qua VHF DSC đồng thời mã nhận dạng cũng tự động truyền theo cuộc gọi DSC đó.

Chú thích: DSC (Digital Selective Calling) là gọi chọn số.

Số MMSI được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà tàu đăng ký cấp, số này cũng có thể giúp ta truy ngược thông tin về con tàu, chủ tàu và các thông tin khác, mỗi tàu chỉ có một số MMSI duy nhất. Ngoài ra, các Đài vô tuyến bờ (CRS) cũng có số MMSI riêng vì các trạm này cũng có thể gọi và nhận cuộc gọi VHF DSC.

Trước khi một thiết bị VHF DSC bắt đầu được sử dụng trên tàu, phải thực hiện các quy trình sau:

- Nếu tàu đã có số MMSI rồi, thì thiết bị mới đó phải được lập trình lại bởi nhà cung cấp được ủy quyền để đưa số MMSI cũ vào thiết bị mới.

- Nếu tàu chưa có số MMSI, chủ tàu phải đăng ký sử dụng MMSI với cơ quan có thẩm quyền, và khi có quyết định phê duyệt được cấp rồi thì phải nhờ nhà cung cấp được ủy quyền lập trình vào thiết bị.

Ý kiến bạn đọc