Banner San Pham 1
Thương Hiệu
XINUO
LUITON
SANDEMARINE
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN
KONGSBERG MARITIME
MAQ
HONDEX
KODEN
HAIYANG
MECOM

RADAR

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Ngôn ngữ:  tiếng Việt.

- Công suất phát 4kW.

- Thang đo xa 0.0625 – 32 hải lý.  

- Hỗ trợ truy bám mục tiêu ATA.

- Lưu vết mục tiêu.

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Công suất phát 12kW. 

- Thang đo xa 0.0625 – 72 hải lý.  

- Ngôn ngữ:  tiếng Việt.

- Hỗ trợ truy bám mục tiêu.

- Lưu vết mục tiêu. 

 

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Ngôn ngữ:  tiếng Việt.

- Thang đo xa 0.0625 – 48 hải lý.  

- Công suất phát 4kW.

- Hỗ trợ truy bám mục tiêu.

- Lưu vết mục tiêu.

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Công suất phát 6kW

- Thang đo xa 0.0625 – 64 hải lý.  

- Ngôn ngữ:  tiếng Việt.

- Hỗ trợ truy bám mục tiêu.

- Lưu vết mục tiêu. 

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Ngôn ngữ:  tiếng Việt.

- Công suất phát 12kW.

- Thang đo xa 0.125 – 96 hải lý.

- Tích hợp chức năng truy bám mục tiêu.

- Lưu vết mục tiêu.

 

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Ngôn ngữ:  tiếng Anh, tiếng Việt.

- Công suất phát 25kW.

- Thang đo xa 0.125 – 96 hải lý.

- Tích hợp chức năng truy bám mục tiêu.