Banner San Pham 1
Thương Hiệu
JMC
COBHAM
MARIMATECH
VEINLAND
HEADWAY
SRC
CETCME
SANDEMARINE
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN
KODEN
HAIYANG
FLIR
MRC
DAIKO
MECOM

HỆ THỐNG TRỰC CANH BUỒNG LÁI

Hệ thống báo động trực canh hàng hải để theo dõi các hoạt động trong buồn lái và nhận thấy rằng khi người điều khiển bị mất khả năng làm việc có thể dẫn đến tai nạn trên biển. Khi đang thi hành nhiệm vụ, Sĩ quan trực ca (OOW) bị mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình, hệ thống sẽ tự động báo động đến thuyền trưởng hoặc OOW khác.