Banner San Pham 1
Thương Hiệu
JMC
COBHAM
MARIMATECH
VEINLAND
HEADWAY
Thrane & Thrane
SRC
CETCME
SANDEMARINE
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN
KODEN
HAIYANG
FLIR
MRC
DAIKO
MECOM

HỘP ĐEN LƯU TRỮ SỐ LIỆU HÀNH TRÌNH VDR/S-VDR

- Hộp đen đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn IMO MSC.163 (78), IEC 61996-2, IEC 60945,
IEC 61162 và các tiêu chuẩn quốc tế khác.
- Phát triển và sản xuất quy định COSPAS-SARSAT.
- Nâng cao công cụ GPS cung cấp vị trí nhanh hơn (LAT / LON) và thông tin chính xác.
- Cài đặt dễ dàng và ổn định, thiết kế đáng tin cậy.