Banner San Pham 1
Thương Hiệu
SEALINK
CETCME
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN

RADAR HÀNG HẢI

Radar hàng hải 96 hải lý, chuẩn IMO, công xuất 25KW
Bộ bao gồm:
– Màn hình hiển thị TFT LCD màu 19 inch: MRD-108P
– Khối xoay (Scanner) RB809P, cánh quét 6 feet RW701A-06 kèm 30m cáp tín hiệu
– Bàn phím điều khiển MRO-108P
– Tích hợp chức năng ARPA, hiển thị AIS
– Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp VR
– Tài liệu, phụ kiện chuẩn theo máy

Radar hàng hải 64 hải lý, chuẩn IMO, công xuất 12KW
– Màn hình hiển thị TFT LCD màu 19 inch: MRD-108P
– Khối xoay (Scanner) RB809P, cánh quét 6 feet RW701A-06 kèm 30m cáp tín hiệu
– Bàn phím điều khiển MRO-108P
– Tích hợp chức năng ARPA, hiển thị AIS
– Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp VR

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Ngôn ngữ:  tiếng Việt.

- Công suất phát 4kW.

- Thang đo xa 0.0625 – 32 hải lý.  

- Hỗ trợ truy bám mục tiêu ATA.

- Lưu vết mục tiêu.

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Công suất phát 12kW. 

- Thang đo xa 0.0625 – 72 hải lý.  

- Ngôn ngữ:  tiếng Việt.

- Hỗ trợ truy bám mục tiêu.

- Lưu vết mục tiêu. 

 

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Ngôn ngữ:  tiếng Việt.

- Thang đo xa 0.0625 – 48 hải lý.  

- Công suất phát 4kW.

- Hỗ trợ truy bám mục tiêu.

- Lưu vết mục tiêu.

- Xuất xứ: KODEN Nhật Bản.

- Công suất phát 6kW

- Thang đo xa 0.0625 – 64 hải lý.  

- Ngôn ngữ:  tiếng Việt.

- Hỗ trợ truy bám mục tiêu.

- Lưu vết mục tiêu.