Banner San Pham 1
Thương Hiệu
XINUO
LUITON
SANDEMARINE
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN
KONGSBERG MARITIME
MAQ
HONDEX
KODEN
HAIYANG
MECOM

MÁY ĐỊNH VỊ - DÒ CÁ - AIS

- Xuất xứ: HAIYANG -  Hàn Quốc.

- Máy định vị hải đồ tích hợp nhận dạng AIS và đo sâu dò cá.

- Ngôn ngữ tiếng Việt.

- Xuất xứ: HAIYANG -  Hàn Quốc.

- Máy định vị hải đồ tích hợp nhận dạng AIS và đo sâu dò cá.

- Ngôn ngữ tiếng Việt.