Banner San Pham 1
Thương Hiệu
JMC
COBHAM
MARIMATECH
VEINLAND
HEADWAY
SRC
CETCME
SANDEMARINE
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN
KODEN
HAIYANG
FLIR
MRC
DAIKO
MECOM

LRIT

- LRIT SAILOR Mini-c 6130 một thiết bị hoạt động độc lập, sử dụng để báo cáo vị trí tàu về công ty theo một khoảng thời gian đã được cài đặt trước

- Thỏa mãn các yêu cầu của IMO