Banner San Pham 1
Thương Hiệu
JMC
COBHAM
MARIMATECH
VEINLAND
HEADWAY
SRC
CETCME
SANDEMARINE
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN
KODEN
HAIYANG
FLIR
MRC
DAIKO
MECOM

LA BÀN (IMO)

Loại CPL-165 tiêu chuẩn từ la bàn theo chiều dọc, la bàn tiêu chuẩn.

- Hiệu suất tốt và độ tin cậy cao.

- Dùng làm la bàn tiêu chuẩn, cũng là la bàn lái.

Xuất xứ: KODEN Nhật Bản. 

- Xuất xứ : DAIKO - Nhật Bản.