Banner San Pham 1
Thương Hiệu
JRC
LUITON
SANDEMARINE
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN
KONGSBERG MARITIME
MAQ
HONDEX
KODEN
HAIYANG
MECOM

MÁY ĐỊNH VỊ - DÒ CÁ - HẢI ĐỒ

- Xuất xứ: HAIYANG-  Hàn Quốc.

- Máy định vị hải đồ tích hợp đo sâu dò cá.

-  Xuất xứ: HAIYANG -  Hàn Quốc.

-  Ngôn ngữ Tiếng Việt.

- Xuất xứ: HAIYANG - Hàn Quốc.

- Máy định vị hải đồ tích hợp đo sâu dò cá.

- Ngôn ngữ: tiếng Việt.

- Xuất xứ: HAIYANG Hàn Quốc.

- Máy định vị hải đồ tích hợp đo sâu dò cá.

- Blackbox dùng màn hình tự chọn.

- Ngôn ngữ tiếng Việt.