Banner San Pham 1
Thương Hiệu
MECOM

ANTEN MECOM

- Xuất xứ: MECOM.

- ANTEN dùng cho thiết bị AIS.

- Xuất xứ: MECOM.

- ANTEN dùng cho máy VHF hàng hải.

- Xuất xứ: MECOM.

- ANTEN cần dùng cho máy MF/HF.

Xuất xứ: MECOM. 

 

Xuất xứ: MECOM.

- Xuất xứ: MECOM.

- Anten được sử dụng cho các loại máy định vị vệ tinh GPS.

- Xuất xứ: MECOM.

- Anten chuyên dụng dùng cho tàu cá.