Banner San Pham 1
Thương Hiệu
SEALINK
CETCME
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN

LA BÀN

Xuất xứ: KODEN Nhật Bản. 

 

- Đường kính mặt la bàn: 78mm.

- Kích thước: 152 x 92 x 154mm.

- Trọng lượng: 550g 

- Nguồn điện cung cấp cho đèn: 12V, 24V. 

- Xuất xứ : DAIKO - Nhật Bản. 

- Đường kính mặt la bàn: 150mm.

- Đường kính mặt: 6 inch.

- Chiều cao: 320mm.

- Chiều ngang lớn nhất: 450mm

- Chiều rộng thân: 205mm

- Trọng lượng: 6.8kg 

 

- Đường kính mặt la bàn: 103mm.

- Kích thước: 170 x 170 x 185mm.

- Trọng lượng: 1050g 

- Nguồn điện cung cấp cho đèn: 12V, 24V.