Banner San Pham 1
Thương Hiệu
JRC
LUITON
SANDEMARINE
YAESU
VERTEX STANDARD
WENDEN
KONGSBERG MARITIME
MAQ
HONDEX
KODEN
HAIYANG
MECOM

BỘ NGUỒN MECOM

- Xuất xứ: MECOM

- Nguồn không ổn áp, được thiết kế chuyên dùng phù hợp cho các thiết bị như Radar hàng hải, Thiết bị GPS.

- Xuất xứ: MECOM.

- Bộ nguồn được thiết kế dùng cho máy dò ngang, RADAR.

- Xuất xứ: MECOM.

- Bộ nguồn được thiết kế dùng cho các loại máy thông tin MF/HF 150W.

- Xuất xứ: MECOM.

- Bộ nguồn được thiết kế dùng cho các loại máy thông tin MF/HF 100W/150W.

- Xuất xứ: MECOM.

- Bộ nguồn được thiết kế dùng cho các loại máy thông tin MF/HF 100W/150W.