Banner Product 2

GPS CHART PLOTTER - FISH FINDER - AIS

- Sản xuất: Hàn Quốc.

- Màn hình 12 inch LCD màu (có chống chói). 

- Bộ nhớ điểm và dấu: 30000 điểm. 

- Thang đo sâu: 2.5m - 1200m

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt. 

- Sản xuất: Hàn Quốc.

- Màn hình 10 inch LCD màu (có chống chói). 

- Bộ nhớ điểm và dấu: 30000 điểm.

- Thang đo sâu: 2.5m - 1200m.

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt.