- Phương pháp đo: sử dụng sóng siêu âm.

- Giấy ghi: loại cảm ứng điện từ (DMP-250 A3-560)

- Tần số phát: 100 kHz.

- Công suất phát 5W

- Độ chính xác: 2% trên toàn phép đo.

- Origin: Japan.

- 7-segment LCD display.

- Depth scale: 0.6-80 meters.

- Water-resistant to a depth of 50 meters.

 

- Origin: Japan.

- 7-segment LCD display.

- Depth scale: 0.6-80 meters.

- Water resistant to a depth of 50 meters- Made: Japan.