Banner Product 2

AIS (IMO)

Xuất xứ: KODEN Nhật Bản , sản xuất tại IRELAND.