- Origin: KOGSBERG MARITIME - Norway.

- The SIMRAD SX93 is the world's leading fish detector using FM modulation technology.

- Vietnamese.

- Origin: MAQ - Canada.

- The MAQ22 kHz capture super detector is a low frequency 20 - 24 kHz fish detector with 360-degree full-round stabilization.

- Vietnamese.

- Origin: MAQ - Canada.

- The MAQ60 kHz capture detector is a fish detector operating at 57.5 – 62.5 kHz with 360-degree full-round stabilization.

- Vietnamese.

-    Xuất xứ: JRC - Nhật Bản. 

-    Máy chụp JRC JFS-280 là máy chụp loại trung dành cho các loại tàu lưới rút, pha xúc cỡ vừa và nhỏ…

-    Phù hợp trong việc đánh bắt nhiều loại cá khác nhau với các tính năng như chức năng ổn định toàn vòng 360 độ giúp ổn định tín hiệu từ mọi hướng khi biển động.

-    Phát hiện nhanh và chủ động truy bám đàn cá.

- Origin: KODEN - Japan.

- The KDS-8000BB is a 45 degree horizontal detector that operates multiple frequencies (130-210 kHz).

- Vietnamese.

- Origin: KODEN - Japan.

- The KDS-6000BB is a 20 degree horizontal detector that operates multiple frequencies (130-210 kHz).

- Vietnamese.

- Origin: KODEN - Japan.

- The KODEN ESR-3000 is a multi-frequency horizontal detector with a fast 45 degree sweep speed

- Vietnamese.

- Origin: KODEN - Japan.

- KODEN ESR-140 MKII operates at 220 kHz with a scan rate of 10 degrees.

- Vietnamese.

- Origin: HONDEX - Japan.

- Horizontal detector HE-773II-Di has 290kHz operating frequency, 100 scan rate with base range up to 800m.

- Vietnamese.

- Origin: HONDEX - Japan.

- The HE-61C fish detector is the leading fish detector - depth gauge used in Vietnam.

- Vietnamese.

- Origin: HONDEX - Japan.

- Vertical detector HE-881 is a professional fish detector - depth gauge for fishermen fishing far from the shore.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Digital fish detector depth gauge.

- Vietnamese.

- Origin: KODEN - Japan, made in Taiwan.

- CVS-126 is KODEN's flagship stand detector.

- Vietnamese.

- Origin: HONDEX - Japan.

- The HE-61C fish detector is the leading fish detector - depth gauge used in Vietnam.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Nautical locator.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Simultaneous tracking of 5 AIS . target ships.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Nautical locator.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Nautical locator.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG - Korea.

- Built-in chart locator with AIS recognition.

- Track and record 10 AIS targets on the chart screen.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Built-in chart locator with AIS recognition.

- Track 5 AIS targets at the same time on the chart screen.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Built-in chart locator with AIS recognition.

- Track 5 AIS targets at the same time on the chart screen.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG Korea.

- An AIS built-in chart locator.

- Blackbox uses optional screen.

- Vietnamese.

 
Máy lái tự động A518 với 4 chế độ lái khác nhau, sử dụng vô lăng điện thông minh chỉ tác động xoay cốt lái thuỷ lực giúp hệ thống lái an toàn và đơn giản nhất.

- Origin: HAIYANG-Korea.

- Sea dong locator with built-in depth measurement for fish detection.

 

- Origin: HAIYANG - Korea.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG - Korea.

- Built-in chart locator to measure fish depth.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Built-in chart locator to measure fish depth.

- Blackbox uses optional screen.

- Vietnamese.

Origin: MECOM. 

- Origin: Taiwan.

- 12-band radio, 540 channels.

- Origin: Standard Horizon - Japan.

- Marine standard 88-channel radio.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 4kW generating capacity.

- Support ATA target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Power output 12kW.

- Vietnamese.

- Support target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 4kW generating capacity.

- Support target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 6kW generating capacity.

- Support target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 12kW generating capacity.

- Integrated target tracking function.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- KGC-300 is a satellite compass product with integrated navigation.

- Origin : DAIKO - JAPAN. 
 
- Origin : DAIKO - JAPAN. 

- Origin: MECOM.

- Unstable source, designed specifically for equipment such as marine radar, GPS device.

- Origin: MECOM.

- The power supply is designed for horizontal detectors, RADAR.

- Origin: MECOM.

- The power supply is designed for 150W MF/HF communication equipment.

- Origin: MECOM.

- The power supply is designed for 100W/150W MF/HF communication equipment.

- Origin: MECOM.

- The power supply is designed for 100W/150W MF/HF communication equipment.

- Origin: MECOM.

- Antenna is used for GPS satellite navigation equipments.

- Origin: MECOM.

- Dedicated antenna for fishing boats.