Banner Product 2

KODEN KGC-300 (IMO) SATELLITE COMPASS

  • No.: 202308-0201
  • Price : Contact
Contact hotline 028 6291 3636 for advice

Description

- Made in Japan.

- New Koden KGC-300 IMO Certified GPS Compass supplied with 4.3" colour GPS display.  Features 3 x Heading Data output ports which is expandable to 5 x ports.

- IMO certified GPS Compass and GPS Navigator.

- 4.3" high resolution colour display.

- 3x Heading Data output ports.

- 15m antenna cable.

- Built-in backup sensor.

- SBASS (WASS / EGNOS) enabled.

- The KGC-300 consists of a colour 4.3" display unit where heading, position, speed and course data can be shown in large easily legible characters, an external antenna with 15 metre cable and a processor unit. The KGC-300 features a 16 channel parallel GPS engine providing heading accuracy to 1° with a heading resolution of 0.1° An important feature is the KGC-300's internal electronic compass and rate sensors which seamlessly act as a backup heading output should GPS reception be interrupted, for example when sailing under a bridge.

Specifications

- Màn hình LCD 4.3 inch.

- Độ phân giải: 480 x 272 điểm ảnh.

- Số kênh thu: 16 kênh song song.

- Bộ nhớ 9000 điếm và 100 tuyến đường.

- Thời gian ổn định hướng: 2 phút (khi mới khởi động).

- Số cổng xuất dữ liệu: 3 cổng (có thể mở rộng lên 5 cổng).

- Độ chính xác hướng: 0.50

- Tỷ lệ hướng: 0.10

- Nghiêng lắc: 300

- Độ sai lệch tọa độ vị trí GPS: 10m (2 dms, SA:OFF, PDOP nhỏ hơn hoặc bằng 3)

- Độ sai lệch tọa độ vị trí DGPS: 3m (2 dms, SA:OFF, PDOP nhỏ hơn hoặc bằng 3)

- Độ sai lệch tốc độ: 1 m/giây (RMS, SA:OFF, PDOP nhỏ hơn hoặc bằng 3)

- Dữ liệu đầu ra: Chuẩn NMEA 0183 Ver.2.0, IEC 61162-1, IEC 61162-2 (TX)

- Nguồn điện cung cấp: 10.8 – 31.2 VDC.

- Kích thước:

   + Anten GPS GA-14: 180 x 142 x 630.

   + Màn hình: 174 x 165 x 98.

   + Bộ xử lý: 55 x 240 x 250.

- Trọng lượng:

   + Anten GPS GA-14: 2,2 kg.

   + Màn hình: 0,74 kg.

   + Bộ xử lý: 1,1 kg. 

Ý kiến bạn đọc