Banner news 1

News

14/03/2023

THÔNG TƯ 39/2018

Thông tư 39/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về yêu cầu trang bị thiết bị cho tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, tàu khách ...
14/03/2023

THIẾT BỊ NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG AIS

Thiết bị nhận dạng tự động AIS (Automatically Identification System) là một hệ thống thông tin liên lạc trợ giúp hàng hải, cho phép các ...
15/09/2021

TECHNICAL TRAINING FOR AGENTS 2014

In order to best support Dealers in after-sales work, on December 16 and 17, 2014, at the Center for Product Research and Development, No. 244 Bui Van Ba, Tan Thuan Dong ...
15/09/2021

INTRODUCTION WORKSHOP INTRODUCTION OF EASY TO SHOOTING MAQ 360 DEGREE IN 2017

On May 10, 2017 at Quy Nhon Royal Resort - Binh Dinh, Marine Equipment Joint Stock Company - MECOM held a Workshop to introduce the Canada-made 360-degree MAQ Capture ...