Banner Product 2

GMDSS Equipment

- Origin: SRC - KOREA. 
HX1500 là loại máy VHF cầm tay dùng trên xuồng cứu sinh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với hệ thống GMDSS (hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn toàn cầu) theo như Công ước SOLAS, và các tiêu chuẩn IMO, ITU, IEC.

Highly resilient and easy to operate in any situation, the SAILOR 7222 VHF DSC Class A is the most advanced SAILOR radio for demanding users operating within the SOLAS maritime environment.

As a next generation solution at the forefront of radio technology, it unlocks new performance gains that improve critical safety and regular operational communication.

Hệ thống NAVTEX là hệ thống phát sóng telex ven biển được sử dụng trên toàn thế giới.

-    Bộ đàm VHF GMDSS Class A Sealink HX2000 là bộ đàm được dùng trong hệ thống GMDSS theo tiêu chuẩn SOLAS quốc tế.

-    Phao Epirb CETME VEP8 đáp ứng các yêu cầu của IMO/IEC và COSPAS-SARSAT.

-    Đạt chứng nhận của COSPAS, CCS.

Máy phát tìm kiếm và cứu nạn, điều hướng liên lạc tàu CETCME VAI8 Life Saving IM. 
- Origin: Thrane & Thrane - Denmark.

- Origin: Thrane & Thrane - Denmark.

- Origin: SRC - KOREA. 

Complies with the requirements of IMO A.806 (19), IEC 61097-03, IEC 61097-09, IEC 60945, ITU-R M.493-13.