Banner Product 2

GMDSS Equipment

Highly resilient and easy to operate in any situation, the SAILOR 7222 VHF DSC Class A is the most advanced SAILOR radio for demanding users operating within the SOLAS maritime environment.

As a next generation solution at the forefront of radio technology, it unlocks new performance gains that improve critical safety and regular operational communication.

Hệ thống NAVTEX là hệ thống phát sóng telex ven biển được sử dụng trên toàn thế giới.

-    Phao Epirb CETME VEP8 đáp ứng các yêu cầu của IMO/IEC và COSPAS-SARSAT.

-    Đạt chứng nhận của COSPAS, CCS.

Máy phát tìm kiếm và cứu nạn, điều hướng liên lạc tàu CETCME VAI8 Life Saving IM. 
- Origin: Thrane & Thrane - Denmark.

- Origin: Thrane & Thrane - Denmark.

- Origin: SRC - KOREA. 

Complies with the requirements of IMO A.806 (19), IEC 61097-03, IEC 61097-09, IEC 60945, ITU-R M.493-13.

- Origin: SRC - KOREA.