- Sản xuất: Nhật Bản 

- Màn hình LCD đèn 7 đoạn

- Thang đo sâu: 0,6-80 mét

- Chống nước tới độ sâu 50 mét

 

- Origin: Standard Horizon - Japan.

- Marine standard 88-channel radio.

- Origin: STANDARD HORIZON - JAPAN.

- Xuất xứ: Nhật Bản. 

- Tần số phát: 156.025 - 161.600 MHz.

- Tần số thu: 156.050 - 163.275 MHz.

- Số kênh : 88 kênh hàng hải.

- Công suất: 1W/ 2.5W / 6W.

- Pin: 1850 mAh.

- Origin: SRC - KOREA. 

Complies with the requirements of IMO A.806 (19), IEC 61097-03, IEC 61097-09, IEC 60945, ITU-R M.493-13.

- Made in Japan.

- IMO certified.

- Made in Japan.

- IMO certified.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 4kW generating capacity.

- Support ATA target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Power output 12kW.

- Vietnamese.

- Support target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 4kW generating capacity.

- Support target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 6kW generating capacity.

- Support target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: SRC - KOREA. 

Highly resilient and easy to operate in any situation, the SAILOR 7222 VHF DSC Class A is the most advanced SAILOR radio for demanding users operating within the SOLAS maritime environment.

As a next generation solution at the forefront of radio technology, it unlocks new performance gains that improve critical safety and regular operational communication.

-    Bộ đàm VHF GMDSS Class A Sealink HX2000 là bộ đàm được dùng trong hệ thống GMDSS theo tiêu chuẩn SOLAS quốc tế.

Máy phát tìm kiếm và cứu nạn, điều hướng liên lạc tàu CETCME VAI8 Life Saving IM. 
- Origin: SRC - KOREA. 

Complies with the requirements of IMO A.806 (19), IEC 61097-03, IEC 61097-09, IEC 60945, ITU-R M.493-13.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Built-in chart locator with AIS recognition.

- Track 5 AIS targets at the same time on the chart screen.

- Vietnamese.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Built-in chart locator with AIS recognition.

- Track 5 AIS targets at the same time on the chart screen.

- Vietnamese.

- Made in Japan.

- Meeting with IMO requirements and regulations.

- Origin: HAIYANG Korea.

- Nautical locator.

- Vietnamese.

- Origin: KODEN - JAPAN. 
 

- Origin: HAIYANG Korea.

- Nautical locator.

- Vietnamese.

- Origin : DAIKO - JAPAN. 
 
Origin: DAIKO - JAPAN. 
- Origin : DAIKO - JAPAN.