Banner Product 2

RADAR

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 4kW generating capacity.

- Support ATA target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Power output 12kW.

- Vietnamese.

- Support target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 4kW generating capacity.

- Support target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 6kW generating capacity.

- Support target tracking.

- Save target tracks.

- Origin: KODEN Japan.

- Vietnamese.

- 12kW generating capacity.

- Integrated target tracking function.

- Save target tracks.

- Sản xuất: Nhật Bản.

- Màn hình 15 inch LCD màu.

- Công suất phát 25kW.

- Thang đo xa: 0.125 - 96 Hải Lý.

- Nguồn điện sử dụng: 21.6 - 41.6 VDC.