Banner Services 1

Kiểm tra an toàn vô tuyến điện

Công ty cổ phần thiết bị hàng hải - MECOM có đội ngũ Kỹ thuật viên kinh nghiệm trong lãnh vực Điện - Điện tử Hàng hải và Điện tử Viễn thông sẵn sàng cung cấp các dịch vụ Kỹ thuật hoàn hảo với giá thành phù hợp.

MECOM cung cấp các dịch vụ Kiểm tra An toàn Vô tuyến điện cho các thiết bị GMDSS, AIS, SSAS... trên tàu được ủy quyền của đăng kiểm NK, BV, VR,...

 

Chứng nhận

111

111

111

 

Phương châm hoạt động

111

Ý kiến bạn đọc