Banner Tin Tuc 1

Tin tức chung

16/06/2021

Định nghĩa về SIÊU CHỤP & OMNI SONAR

Với việc trang bị dòng máy Siêu chụp là bước tiến vượt bậc trong nỗ lực khai thác tài nguyên biển. Thử tưởng tượng các tàu khác ...