Banner Product 2

Bộ Đàm VHF GMDSS Class A SEALINK HX2000

  • No.: 202201-0184
  • Price : Contact
  • Brand: SEALINK
Contact hotline 028 6291 3636 for advice

Description

-    HX2000 class A DSC GMDSS VHF là điện thoại vô tuyến phát trên tàu trên sóng VHF FM và được thiết kế cho các dịch vụ di động hàng hải cung cấp chức năng của điện thoại vô tuyến VHF và gọi điện chọn lọc kỹ thuật số. Nó phải được đáp ứng theo quy định của GMDSS được yêu cầu như sửa đổi GMDSS 1988 đối với SOLAS 1974.

-    Bộ đàm VHF GMDSS Class A Sealink HX2000 chứa bộ thu phát sóng vô tuyến VHF, hệ thống gọi chọn lọc kỹ thuật số và bộ thu cuộc gọi chọn lọc kỹ thuật số chuyên dụng để tuân thủ Quy định về vô tuyến của ITU, các tiêu chuẩn hiệu suất được phát triển bởi IMO và ITU.

Specifications

  • Phần máy phát:

      - Công suất truyền 25W, bạn có thể chọn thủ công ở mức thấp nhất là 1W.

      - Truyền độ méo hài âm thanh dưới 10%.

      - Phản hồi âm thanh + 1 / 3dB trong tổng số + 6dB / quãng tám.

      - Tiếng ồn AC dưới 40dB

      - Độ lệch tối đa + 5KHz.

      - Bức xạ kí sinh dưới 0,25 u W.

      - Khi dòng tiêu thụ 25W 5A.

  • Phần người nhận:

      - Dải tần số: 156.025MHz ~ 163.275MHz.

      - IF đầu tiên 21,7MHz, IF thứ hai 450KHz.

      - Tiếng ồn 20dB khi mức tối đa có sẵn cho độ nhạy ≤0,4u V.

      - Độ chọn lọc kênh lân cận ≥ 70dB.

      - Ức chế phản hồi giả ≥ 70dB.

      - Ức chế xuyên điều chế ≥ 68dB.

      - Triệt tiêu phát xạ giả ≤2nW.

      - Phản hồi âm thanh + 1 / 3dB trong tổng số + 6dB / quãng tám.

      - Tiếng ồn AC ≤ 40dB.

      - Độ méo âm thanh 10% khi công suất đầu ra của loa tích hợp 2W, loa ngoài 3.5W.

Ý kiến bạn đọc