Banner San Pham 1

THIẾT BỊ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

- Phương pháp đo: sử dụng sóng siêu âm.

- Giấy ghi: loại cảm ứng điện từ (DMP-250 A3-560)

- Tần số phát: 100 kHz.

- Công suất phát 5W

- Độ chính xác: 2% trên toàn phép đo.