Previous
  • CAMERA TẦM NHIỆT1.jpg
  • His50a_.jpg
  • banner HD-580.jpg
  • banner 2.jpg
  • 6fd06866.jpg
  • 114194e7.jpg
  • banner 3.1 copy.jpg
Next

SẢN PHẨM

HEADWAY ECDIS E-1000 (IMO)

 

Nhà sản xuất: QINGDAO HEADWAY

Loại: Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử ECDIS

Thỏa mãn các tiêu chuẩn: IMO A.694(17), IMO A.817(19), IHO S-52/ S-57/ S-63, SOLAS V/18.1, V/19.2.1.4, V/19.2.1.5, IEC 61174 (2008), IEC 60945 (2002), IEC 62288 (2008), IEC 61162

Hỗ trợ hải đồ C-Map

Chức năng hỗ trợ hành hải

Chức năng báo động mục tiêu đâm va

Lập và quản lý tuyến hành trình.

Cập nhật và quản lý hải đồ

Phóng to/ thu nhỏ.

Nhiều chế độ màn hình

 

BROCHURE MÁY

Thỏa mãn các tiêu chuẩn:

IMO A.694(17)

IMO A.817(19)

IHO S-52/ S-57/ S-63

SOLAS V/18.1, V/19.2.1.4, V/19.2.1.5

IEC 61174 (2008)

IEC 60945 (2002)

IEC 62288 (2008)

IEC 61162