Previous
  • CAMERA TẦM NHIỆT1.jpg
  • His50a_.jpg
  • banner HD-580.jpg
  • banner 2.jpg
  • 6fd06866.jpg
  • 114194e7.jpg
  • banner 3.1 copy.jpg
Next

SẢN PHẨM

Bộ Nguồn PS-10A-II

 

Nhà sản xuất: MECOM

Loại: Bộ nguồn cho tàu hàng

- Sản xuất: MECOM – VIỆT NAM
- Bộ nguồn được thiết kế hoạt động trên biển và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.
- Bộ nguồn được thiết kế dùng cho các máy thông tin vô tuyến điện VHF hàng hải - 25 W
- Điện áp vào:110/220VAC/24VDC
- Điện áp ra: 13.8VDC
- Dòng ra tối đa: 10A
- Dòng ra liên tục: 6A
- Bảo vệ quá áp: > 16,5V
- Bảo vệ quá dòng : > 10A
- Kích thước : 280 x 210 x 127mm
- Trọng lượng: 7.5Kg.

- Sản xuất: MECOM – VIỆT NAM
- Bộ nguồn được thiết kế hoạt động trên biển và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.
- Bộ nguồn được thiết kế dùng cho các máy thông tin vô tuyến điện VHF hàng hải - 25 W
- Điện áp vào:110/220VAC/24VDC
- Điện áp ra: 13.8VDC
- Dòng ra tối đa: 10A
- Dòng ra liên tục: 6A
- Bảo vệ quá áp: > 16,5V
- Bảo vệ quá dòng : > 10A
- Kích thước : 280 x 210 x 127mm
- Trọng lượng: 7.5Kg.