Previous
  • hinh cty 1.jpg
Next

GIỚI THIỆU

Video Clip

Máy chụp MAQ-22kHz phát hiện mục tiêu cách 4000m

Máy chụp MAQ-22kHz được gắn trên ghe ông Trịnh Văn Việt ở Ninh Thuận, ông Nguyễn Trọng Thái và ông Nguyễn Văn Rạng ở Kiên Giang phát hiện cá cách 4000m tại ngư trường biển Vịnh Thái Lan. Với Máy chụp MAQ-22kHz, trong 3 ngày đêm được sự hướng dẫn nhiệt tình của kĩ sư khai khai thác thủy sản phía Mecom, ông Rạng đã đánh được gần 20 tấn cá các loại chủ yếu là cá cơm.

Xem thêm