Previous
  • hinh cty 1.jpg
Next

GIỚI THIỆU

Video Clip

HIỆU QUẢ ĐÁNH BẮT MÁY SIÊU CHỤP SIMRAD SX-93 - PHÁT HIỆN MỤC TIÊU Ở KHOẢNG CÁCH 3500M

Siêu máy chụp SIMRAD SX-93 đầu tiên gắn trên tàu cá vỏ gỗ ngư dân Đỗ Ngọc Sơn - Vĩnh Lợi, Bình Định. Chuyến đánh bắt trên biển đầu tiên phát hiện 1,5 tấn cá Chỉ Vàng ở khoảng cách 3000m, 5 tấn Cá Trích ở khoảng cách 3500m trong ngư trường phía nam Côn Đảo.

Xem thêm