Previous
  • hinh cty 1.jpg
Next

GIỚI THIỆU

Video Clip

PHIM CAMERA, ỐNG NHÒM TẦM NHIỆT FLIR

Sự khác biệt vượt trội giữa thiết bị Camera/ Ống nhòm tầm nhiệt với các thiết bị Camera/ Ống nhòm thông thường.

Xem thêm