Previous
  • tin tuc copy.jpg
Next

TIN TỨC

Tin Sản Phẩm - Dịch Vụ

RADAR THIẾT BỊ QUAN TRỌNG TRÊN CÁC TÀU ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ

Hầu hết tất cả các tàu đánh bắt xa bờ trên thế giới đều đã trang bị radar hàng hải - thiết bị sử dụng sóng vô tuyến để phát hiện chướng ngại vật, giúp ngư dân nhận dạng được hướng di chuyển của các mục tiêu xung quanh mình và điều chỉnh hướng đi phù hợp. Đây là thiết bị quan trọng bậc nhất trong quá trình khai thác trên biển. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc trang bị Radar trên tàu cá vẫn chưa được bà con ngư dân quan tâm & vẫn rất cần nhận được sự hỗ trợ, khuyến khích nhiều hơn từ các cơ quan Nhà nước để bà con ngư dân có thể nhận thức rõ tầm quan trọng của RADAR hàng hải trong đánh bắt hải sản xa bờ.

Tin cũ hơn