Previous
  • tin tuc copy.jpg
Next

TIN TỨC

Tin công ty

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT CÔNG TY MAQ CANADA – NHÀ SẢN XUẤT SCANNING SONAR (MÁY CHỤP DÒ CÁ 360 ĐỘ) THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ HÀNG HẢI - MECOM

MAQ SONAR – Canada chuyên sản xuất Scanning Sonar-máy chụp dò cá 360o đã sang thăm và làm việc với các kỹ sư của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Hàng Hải – MECOM vào tháng 4/2016.

Tin cũ hơn