Previous
  • tin tuc copy.jpg
Next

TIN TỨC

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Ngày 18 tháng 1 năm 2011, tại TP HCM, MECOM đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, thông qua kế hoạch năm 2011 và định hướng hoạt động giai đoạn năm 2011- 2015.

 
Trong năm 2010 kinh tế của đất nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến lạm phát, lãi suất và thị trường tài chính, do đó có những ảnh hưởng không nhỏ đến SXKD của đơn vị nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cùng với tinh thần đoàn kết quyết tâm vượt khó, Công ty cổ phần Thiết bị Hàng hải – MECOM thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2009 đã đạt được nhiều thành tựu khả quan. Công ty cũng đã triển khai thành công các sản phẩm mới với công nghệ hiện đại hơn và giá thành hợp lý hơn đối với thị trường Việt Nam.
 
Một số hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 do công ty Mecom tổ chức.

 

Xem thêm