Previous
  • dich vu hang hai.jpg
Next

DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Lắp đặt

Công ty cổ phần thiết bị hàng hải - MECOM có đội ngũ Kỹ thuật viên kinh nghiệm trong lãnh vực Điện - Điện tử Hàng hải và Điện tử Viễn thông sẵn sàng cung cấp các dịch vụ Kỹ thuật hoàn hảo với giá thành phù hợp.

Dịch vụ Hàng hải: Lắp đặt các loại thiết bị Điện tử Hàng hải trên tàu Biển và tàu Cá.
Dịch vụ Viễn thông: Lắp đặt cho thiết bị Thông tin liên lạc đường bộ, thiết bị liên lạc di động và các trạm điều hành Taxi.